پایان سفر به بیابان؟

سال ۱۳۹۷ هم به پایان رسید و با شروع فصل بهار و گرمای دوچندان پیش رو به ظاهر فصل بیابان به اتمام رسیده، اما این مورد برای ما و تیم ما آخر فصل و آخر سفر نیست! همان طور که در سال های قبل هم در تابستان و اوج گرما به عمق لوت سفر داشتیم. برای تحقیق در اقلیم بیابان لوت نباید به فصل و گرما یا خنکی هوا بسنده کرد بلکه باید در همه فصل ها این بیابان وسیع و اقلیم گسترده آن را مورد مطالعه قرار داد. پس با این اوصاف میتوانید بر روی کارهای تیمی گروه ما حساب کنید و چنانچه در هر زمان نیازی به سفر در عمق لوت را دارید با ما تماس بگیرید. تیم فنی و متخصص ما شما را در این امر یاری خواهند داد.

error: Content is protected !!