راه شور حقیقتی فراموش شده در سفر مارکوپولو

بیش از ۸۰۰ سال از سفر مارکوپولو داخل ایران میگذرد و همان طور که در پست های قبلی + و + هم اشاره شد، برای اطمینان از وقایع و خط سیر این ونیزی جسور گروه یاردانگ در سفری اکتشافی توانست به این مهم دست یابد و همان طور که آلفونسل گابریل هم در کتاب های خود از این راه نام برده بود، آن را پیمایش کند.
گزارش این سفر اکتشافی در نسخه الکترونیکی ماهنامه وزین سفر به همت سروش نفیسی عکاس و پیمایشگر لوت به چاپ رسید. در این ایام بد نیست تا نگاهی به این گزارش و این سفر بیاندازید. نسخه الکترونیکی ماهنامه سفر را میتوانید از اینجا + دریافت کنید.

۳ دیدگاه دربارهٔ «راه شور حقیقتی فراموش شده در سفر مارکوپولو»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!