چهل پایه در تاریخ

با وجود مستندات جدید که توسط پژوهشگر دانا، جناب آقای رضا شیرازیان به دستم رسید، توانستم نگاهی به نقشه‌های تاریخی از دوره قاجار تا پهلوی اول داشته باشم و در آنها به وضوح نام چهل‌پایه، حوض گنجعلی‌خان (حوض خان) و قریه نایبند دیده می‌شد.
استنادی که در بحث مالکیت کاروانسرای چهل‌پایه برای بعضی از دوستان کرمانی برای کاروانسرای چهل پایه وجود داشت و طبق نظرشان این کاروانسرا در تقسیمات جدید کشوری وارد خاک خراسان جنوبی شده است. با نگاه به این نقشه‌ها این نظر نیز از سمت این دوستان مردود است. کاروانسرا هیچگاه در خاک ولایت و استان کرمان نبوده است. چهل پایه در تاریخ نیز به همین نام و در خارج از محدوده استان کرمان وجود داشته است.
چهل پایه در تاریخ نیز جزو ولایت قهستان بوده که این ولایت در پایین استان خراسان قرار داشته و بعدها با حذف شدن قهستان محدوده آن به استان خراسان جنوبی رسیده است.

پس در حال حاضر تنها باید امید داشته باشیم که شاید با قرار گرفتن کاندیداتوری این کاروانسرا برای مطرح شدن در لیست یونسکو شاهد رسیدگی بیشتر به آن باشیم. مطلبی که کامل در مورد آن در این پست + شرح داده شده است.

یک دیدگاه دربارهٔ «چهل پایه در تاریخ»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!