دومین اکسپدیشن ایران و روسیه

دومین اکسپدیشن مشترک دانشگاه های ایران و روسیه برای بررسی چاله های برخوردی شهاب سنگ ها در دشت لوت به سرپرستی آقای مهندس مجید خاتمی طی تاریخ های ۱۲ تا ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ در لوت مرکزی برگزار شد و تیم به نتایج بسیار خوبی در زمینه برخورد شهاب سنگ ها رسیدند .
لازم به ذکر است که این گونه طرح ها برای شناخت بهتر شهاب سنگ ها از جهت علمی و توسط محققین رشته های زمین شناسی و فیزیک میتواند به نتایج خوبی از لحاظ علمی منجر شود.
برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر از این اجرام فرا زمینی نیاز به پیدا کردن آن ها و مطالعات دقیق در این زمینه الزامی است. این تحقیقات بیشتر در دانشگاه ها و توسط دانشمندان رشته های فیزیک و شیمی و زمین شناسی صورت می گیرد.
ایران نیز با مشارکت در این گونه طرح ها با دانشگاه های خارجی و دانشمندان مرتبط با آنها میتواند در طی این فرآیند به نتایج خوب دسترسی داشته و از نظر علمی نیز با همکاری مشترک اساتید ایرانی و خارجی دست آورد های خوبی را در این زمینه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!