چاپ گزارش سفر به راه شور مارکوپولو

شماره جدید ماهنامه سفر پس از یک دوره طولانی وقفه، به دلیل عدم شرایط انتشار در دوران همه‌گیری کرونا منتشر شده است. در این شماره گزارش مبسوطی از پیمودن مسیر و راه شور که توسط مارکوپولو در ۸۰۰ سال پیش از شهرستان کوبنان در استان یزد به شهرستان کریت در استان خراسان انجام شده بود به چاپ رسیده است. خواندن این گزارش خالی از لطف نیست. این پیمایش توسط گروه یاردانگ در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به انجام رسیده است.

error: Content is protected !!